Alkol Kullanmak Haram mı

Alkol Kullanmak Haram mı post thumbnail image

Alkol Kullanmak Haram mı

…İçki içme. Çünkü içki, bütün şerlerin/kötülüklerin anahtarıdır. İbniMacede geçen bir hadisin meali böyledir. İçki bütün zararlı şeylerin başlangıcı olabilir. Çünkü algıyı bozucu yapısı nedeniyle, irademiz devre dışı kalır. Şeytan da bizleri bir oyuncak misali parmaklarında çevirme fırsatı yakalar.

Bir çok ayette alkolden uzak kalmamız gerektiğine vurgu yapılır. Ve basit bir günah olmamakla birlikte bu necis olan içecek grubu bir çok günahında başlangıcı olduğu için dikkat edilmesi gerekir.

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (Maide/90-91)

Ayeti incelediğimizde alkol insanların arasını açar. Alkollüyken ne yaptığımızı bilmez insanlara zarar verir ve onları rahatsız edici söz ve davranışlarda bulunuruz. Bu da insanların tepkisine ve uzaklaşmasına hatta kavga etmek ya da içten içe kötü düşüncelere sebep olmaktadır. Ayrıca alkol kullanan insan ibadetten uzaklaşır. Allah’a temiz ve bilinçli şekilde ibadet etmemiz gerekmekteyken, alkol bunun tam tersi bizleri necis ve akli dengesi bozuk birer kişi haline getirir.

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanı.” Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz. (Bakara/219)

Her şeyin bilgisine sahip olan Allah, alkol hakkında böyle bir açıklama da bulunur. Yani haram olan şeylerde az bir yarar ve büyük bir zarar mevcuttur. Bu az olan yararı bahane edipte alkole sığınmak, imana ters düşer. Çünkü Allah bu az olan yararı bizlere imtihan olsun diye koymuştur. Şeytan ise sağdan-soldan, önden-arkadan yanaştığı için bu kısma takılıp kalmamız için elinden geleni yapar.

Keza ne yazık ki tıbbi bir takım ilaçlarda alkol kullanıldığı gerçeği vardır. Bu üzücü bir durumdur. Ve şeytanın adı bilimde olsa adı başka bir şey de olsa ne yazık ki bir yanlışa bizi çekmiş olduğunu gösterir.

Alkol Kullanmak Haram mı

Alkol Kullanmak Haram mı

Çoğu sarhoş eden şeyin bir avucu da haramdır.” (Tirmizî, Eşribe 3) diye geçer hadislerde. Yani kimi insanlar şeytanın onlara verdiği vesvese ile ve farkına varmadan şeytanın yardımcıları olması sebebiyle akli denge bozulmadıkça haram olmadığını savunurlar. Lakin Peygamber efendimiz hadislerinde tam aksini söylemiştir. Allah ise ayetinde az bir yararlanmaya rağmen içmeyin diye emretmiştir. Bütün İslam âlimleri de bu konuda haram olan şeyin azı da haram diye karar almışlardır. Hatta Hz Ali’nin şöyle söylediği rivayet edilir.  Bir göle (durağan bir suya) bir miktar alkol döküldüğünü görsem ve o gölden su içen bir hayvanı görsem, o hayvanın etinden yemem. Şeklinde değişik rivayetler vardır. Burada dikkat çektiği miktarı ne kadar cüzi olursa olsun Haram Haramdır!

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, üzerinde içki içilen sofraya/masaya asla oturmasın!” (Tirmizî, Edeb 43)

“Allah şaraba (alkollü içkilere), yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alım satımında bulunanına, parasını yiyenine, kendisi için satın alınanına, garsonuna ve içenine lânet etti.” (Tirmizî, Büyû 58)

Yine hadislerde geçen diğer bir noktaya bakacak olursak, içki içmediğimiz gibi, içki içilen yerde olmamız ve içki bulunan sofradan da hiçbir şey yiyip-içmememiz gerektiğidir.

Ve günah olan sadece içki içmek olmadığını, bu yolda her hangi bir aracı rolünde olmamız dahi haramın yaygınlaştırılmasına vesile olduğumuz sebebiyle kazandığımız rızkımızı haram kılacaktır.

Üç beş kuruş fazla kazanmak için, içkili mekânlarda çalışmak ya da üç beş kişi gelsin diye bakkalımız da marketimizde içki satıcısı olmak, helal rızkımızı da harama çevirecektir. Üç beş dünyalık için helal olandan vazgeçip, şeytanın yardımcısı olmaya gerek yoktur.

Dünya ve ahiret saadetiniz için her türlü içkiden uzak kalalım İnşaAllah…

Yazar: imtihan

Benzer Konular…

Madde ve Alkol Kullanımı Harammı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar