Allah Adına Hüküm Verenler

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işittim şöyle buyuruyordu:

“İsrail oğullarında kendi aralarında kardeşlik bağı kurmuş iki kişi vardı. Bunlardan birisi günah işler, diğeri ibadetlerde Müctehid idi (çalışırdı).

İbadetlerde uğraşan kişi, diğerini günah üzere gördü ve ona:

−Bu işten vazgeç! derdi.

Yine bir gün onu bir günah üzere gördü ve ona:

−Bu işten vazgeç! dedi.

Günah işleyen kişi de:

−Sen beni Rabb’imle baş başa bırak! Sen benim üzerime bir bekçi mi gönderildin? dedi.

İbadetlerde uğraşan kişi de:

−Allah’a yemin ederim ki Allah seni bağışlamaz! ya da Allah seni cennete girdirmez! dedi.

Derken ikisi de öldü ve her ikisi de âlemlerin Rabb’inin huzurunda bir araya geldiler.

Allah-u Teâlâ, ibadetlerde uğraşan kişiye:

−Sen Beni biliyor muydun? Yoksa benim elimde bulunanlara güç yetiren birisi miydin? diye sordu.

Allah-u Teâlâ, günah işleyen kişiye:

−Git! Rahmetim ile cennete gir, dedi.

Allah-u Teâlâ, ibadetlerde uğraşan kişi için de:

−Bunu cehenneme götürün! dedi.”

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki o kişi bir kelime konuştu, dünyasını ve ahiretini azaba sürükledi.”  Ebu Davud 4901

diğer bir nakilde de şöyle geçmektedir:

Allah Adına Hüküm Verenler
Allah Adına Hüküm Verenler

Cündeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir adam; Vallahi Allah falanı bağışlamaz dedi. Kuşkusuz ki Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:

−Benim adıma falanı bağışlamayacağıma yemin eden de kimmiş?! Kuşkusuz ki Ben onu bağışladım ve senin amelini de iptal ettim!”  Müslim 2621/137

Allah’ın dinini tebliğ ederken, kişileri usandırmak ve zorlamakla görevlendirilmedik. Ve yahut Allah adına ayetlerini söylemek harici bir söz söyleme hakkına da sahip değiliz. Allah’ın kimin imanını kabul ettiğini, kimi affettiğini, kimi zelil edeceğini kimse bilemez. Allah adına gaybi bir söz söylemek gerçekten kıssa da geçtiği gibi çok tehlikeli bir haldir. Bizler hesap görücü değiliz. Bizler zorlayıcı da değiliz. Bu nedenle haddimizi ve hududumuzu bilmemiz gerekiyor. Dini tebliğ etmeye çalışan kardeşlerimiz bu hususu unutmadan yollarına devam etmelilerdir. Sabırlı ve doğru bir halle, Allah’ın bildirdiği şekilde tebliğ çağrımızı sürdürmeye dikkat edelim İnşaAllah.

iSLami Sohbet Sitemiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir