Allah için Hicret Nasıl Olur?

Kuran’da anladığımız kadarı ile 3 çeşit hicret var.

  1. Nisa 97. Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: “Ne işde idiniz!” dediler. Bunlar: “Biz yeryüzünde çaresizdik” diye cevap verdiler. Melekler de: “Allah’ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!” dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir.

Bu ayette olduğu gibi kendilerine yazık etmiş sıfırı tüketmiş insanlar yanı dinlerini imanlarını yasayacak bir imkân olmadığı halde Mekke de artık dinlerini imanlarını yaşama imkânı yoktur. İşte böylesi insanların hicret etmek zorundadırlar. Artık o beldede kalma şansları yoktur.

Melekler canlarını almaya geldiğinde < kalu fime kuntum > Ne işe meşguldünüz?

Bu hayatınız nedir? Hayatınızda imanınızın kokusu gölgesi dahi yok. Diye soruluyorken onların verdiği cevap:

Biz zayıf mustazaf ezik bırakılmıştık.

Melekler ise onların bu sözüne karşılık ne diyor ayette: O halde hicret etseydiniz ya Allah’ın arsı geniş değil miydi?

Bir keçi sütü ile bir ağacın kovuğunda hayatınızı yaşaydınız da böylesi bir zilleti yaşamasaydınız.

İşte bu ayette imanını yaşayamayan ama hicret de etmeyenlerin cehennemlik olduğunu Rab’ımız soyluyor.

Nisa.  98. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiç bir yol bulamayanlar müstesnadır.

Bu ayette Rabb’imiz istisna koyuyor ancak umulur ki der yanı onların kurtulacağı hakkında gene bir kesinlik yoktur.

Nisa 99. İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır.

Nisa 100. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Rabb’imizin hicret edenler için vaadide budur.

İşlerini yurtlarını tezgâhlarını Allah için bırakıp dinlerini imanlarını yaşamak isteyen insanları Allah asla yalnız bırakmıyor.

İsrailoğullarına Mısır’ı terk edip Allah’ın dinini yaşamak istediklerinde

Allah onlara gökten kudret helvası bıldırcın 12 pınardan su verip bir de bir gölgelik yapan bulutu hizmetlerine vermedim mi? veya İbrahim as hatırlayın. Hacer’i ile İsmail’ini bıraktığında Allah koca bir medeniyeti onlarla başlatmadı mı?

Veya Habeşistan hicretini hatırlayın Allah kral Necaşi’yi Müminlerin hizmetine vermedi mi veya Medine’ye hicreti hatırlayın.

Allah onlara devlet olma güç kuvvet olma imkânı vermedi mi, verdi. Müminler nereye hicret etmişse Allah onlara bolluk vermiştir.

Nisa 100. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Eğer o yolda da ölmüşse hicret yolunda onlar için de cennet var.

Ne büyük bir imkan…

  1. ise İbrahim’in hicreti diyoruz.

Kalu muhacırune ıla Rabbi diyordu.  Benim hicretim Rabb’ime doğrudur.

İbrahim as ve İbrahim peygamberin yolunun yolcusu olan Müminler dünyanın tüm istek ve arzularından sıyrılıp, nefsin bitmek bilmeyen arzularından sıyrılıp, Allah’a doğru bir yolculuğun seyahatin yapılmasıdır hicret. Ayağımızdaki prangalardan kurtulup sadece ve sadece yönümüzü, istikametimizi Allah’a doğru çevirip öylesi bir hayat yasamaktır hicretin adı…

  1. Hicret ise; Muzzemmil 10. Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

Ayette geçen; Onlardan güzellikle ayrıl ifadesi Hacer ile gelir.

Bu ayet malumunuz Mekke’de inmiştir ancak Peygamberimiz Hicret etmemiştir. Bu ayetten sonra 10 kusur yıl daha Mekke’de kalmıştır o halde buradaki hicreti nasıl anlamalıyız?

Ey Peygamberim,

Ey Peygamber yolunun yolcusu takipçisi kullarım, onlardan güzellikle Hicret edin. Yani onların mala bakışlarından, kadına bakışlarından, düğüne derneğe bakışlarından, ev düzenlerinden, ev tefrişlerinden güzellikle ayrıl.

O cahiliye toplumunun içinde yaşayıp ancak onların İslam’a ters düşen tüm uygulamalarından, duygu ve düşüncelerinden ayrılmaktır. Hicretin bir adı da aynı yasadığımız toplumdaki gibi bu toplumun parayı kazanıp parayı harcamadan tutumunda dünyaya bakışlarından giyim kuşamlarından olduğu gibi sıyrılmaktır. Yani nefsin istek ve arzularının harama taşan kısmından ayrılıp, Allah’ın razı olacağı hale bürünmektir.

Sohbet Yazarımız: Rıdvan

1 Yorum

  1. Allah bizlere günahlarından hicret etmeyi nasip etsin. Ve karşımıza çıkan muhacirlere de gerçek birer ensar gibi davranmayı nasip etsin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir