Besmelesiz Kesilen Hayvan Helalmi

Besmelesiz Kesilen Hayvan Helalmi post thumbnail image

İslami Soru Cevap

Besmelesiz Kesilen Hayvan Helalmi

İslami Soru Cevap

İslami Soru Cevap

Soru: Besmelesiz kesilen hayvanlar helalmidir?

Cevap: Kuran’ı Kerim’de haram kılınan gıdaları tespit etmek oldukça kolaydır. Bir Mushaf’ı elinize aldığınızda ;

Bakara 173 ‘’ O, size sadece meyteyi (kesilmeden ölmüş hayvanı), akmış kanı,   domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır. Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse, günaha girmez. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah’tır’’

Maide 3 ‘ Size haram kılınanlar şunlardır: Ölü hayvan (leş), kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olanlar. Boğulan, vurulan[1*], bir yerden düşen, boynuz darbesi alan ve yırtıcılar tarafından yenen hayvanları, ölmeden keserseniz haram olmazlar. Sunaklar[2*] üzerinde kesilenler ile çekilişle kısmet aramanız[3*] da size haramdır. Bütün bunlar fısk (yoldan çıkmak) olur. Ayetleri görmezlikte direnenler (kafirler), bugün dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi olgunlaştırdım, size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı uygun gördüm. Her kim günaha eğilimi olmadan açlıktan dolayı (bu yasakları çiğnemeye) mecbur kalırsa Allah bağışlar, ikramı boldur. ‘’

Enam 145 ‘’ De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; ölü (leş), akmış kan, tam bir zararlı olan domuz eti ya da fasıklık edip Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olursa başka. Kim zorda kalır da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu bağışlar ve ikram eder.’’

Nahl 115 ‘’ Allah size sadece ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim zorda kalır da aşırı gitmez ve başkasının hakkına saldırmazsa Allah bağışlar, ikramı boldur.’’

Bu ayetlere bakmamız yeterlidir. Bu 4 ayetin, 4ünde Allah 4 haram kılmıştır bunlar; Kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Bir beşinci haram zikredilmemektir. Eğer besmelesiz hayvanlar haramdır şeklinde bir beşinci haram olsaydı bu 4 ayetin herhangi birinde olması özellikle son inet ayet Maide 3.ayette yer alması gerekirdi. Peki besmelesiz kesimle ilgili Mezheblerin ileri sürdüğü kaynak nedir. Besmelesiz kesimle alakalı ile Hanefi Mezhebi başta olmak üzere Hambeli’ler ve Maliki’ler besmeleyi şart koşarlar ve dayanaklarıda Enam Suresi 121.ayeti ‘’ Kesilirken, sırf fasıklık olsun diye, Allah’ın adının anılmadığı kesin ise o hayvanlardan yemeyin[*]. Şeytanlar dostlarına, (bu gibi konularda) sizinle mücadele etmelerini fısıldarlar. Onlara uyarsanız kesinlikle müşrik olursunuz.’’

 Burada besmeleyi şart koşmayan Şafii mezhebi başta olmak üzere bir çok alimde bu ayetin Arap dili kuralları ve Kuran bütünlüğü çerçevesinde Hanefilerce tercüme edildiği şeklinde asla tercüme edilmeyeceği kanaatindedirler. Onlara göre ayette yer alan ve innehü le fisg cümlesi 2. Bir cümle değil, cümle içinde hal konumundadır. Dolayısı ile ayetin doğru çevirisi fasıklık yapıldı için Allah’ın adı anılmamış olanları yemeyin. Eylem fasıklık yapılma eylemidir, fasıklıkta kişiyi dinden çıkarma eylemi. Kişi ne yaptığında dinden çıkmış oluyor diye baktığımız zaman İmam Şafi aynı surenin 145.ayeti’nde fısg eylemi Allah’tan başkasının adına kurban kesmekle tefsir ediliyor. Enam 145.ayette ev fisgan ühılle liğayrillehi bih’’ Fasıklık yapılarak Allah’tan başkasının adı anılan hayvan size haram kılınmıştır buyuruluyor’’ Hem Kuran bütünlüğü, hem Arap dili bakımından besmelesiz kesimden değil, Allah’tan başkasının adının anılması eyleminden bahsedilmektedir.

Yani birileri bir hayvan kesiyor, üzerine Allah’ın adını anmıyor çünkü Allah’tan başkasının adını anıyor bundan dolayı ALLAH’ın adını anmadığı için kendi yaptığı eylem fasıklık oluyor, bu eylem dinden çıkma eylemi olarak tasfir ediliyor ve bu şekilde kesilen hayvanın etide haram kabul ediliyor. Son olarak Besmele; Kurban bayramında Allah’a adanan kurbanları keserken kesinlikle çekilmesi üzerimize farzdır, bu konu ile ilgilide bilgi almak isteyen kardeşlerimiz olursa Kurban Bayramında besmele çekmenin farz olduğunu anlatırız. Genel olarak peki Kurban bayramı harici besmele çekmeden mi keselim derseniz hayır; Tabi ki besmele çekmeniz daha güzel olur ama kesilirken unutuldu vs diye de o size haram olmaz. Şüphesiz Allah’ın kelamının olduğu her iş daha hayrlıdır.

1 thought on “Besmelesiz Kesilen Hayvan Helalmi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar