Ahitname Basra’lı  Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dıdevamını oku