Cuma Günü Hakkında Dikkat Etmemiz Gerekenler

Cuma günü biz Müslümanlar için hayır ve bereketin gökyüzünden bol bol indiği Mübarek günlerdendir. Hatta bu bereketin çokluğu sebebiyle de Cuma Günü bir bayram günü gibi görülmüştür.

Cuma günü bizlerin bir nevi arındığı, düşünüp hakkı hakikati bulacağımız günler olarak hayatımızda yer alması gereken önemli bir gündür. Allah’ın yaratığı her günün hikmeti ayrı, rızkı ayrıdır elbette ama Cuma günü daha bir özeldir. Bunu Peygamber Efendimiz de çeşitli şekilde izah etmiş ve bugüne Bayrama hazırlanır gibi hazırlanmamızı da istemiştir.

Örneğin birkaç hadisi şerifinde Cuma günü namaza gelmeden önce yıkanın, temizlenin buyrulmuştur. Yine normalde önerdiği fakat Cuma günü özellikle bildirdiği diğer bir hazırlık misvak kullanımıdır. Cuma bereketin yayıldığı gün olduğu için, o gün temiz bir beden, temiz bir kalp ile Allah’a yönelmek, bizlerin Cuma’nın bereketinden nasiplenmemizi sağlamaktadır.

Cuma günü dualarımızın kabulünün daha da arttığı bir gün olması hasebiyle bizler için daha da bir önem kazanmıştır. O günü ibadetle, namazla yani Allah’ın razı olacağı uhrevi hallerle ibadet etmek gerekir.

Cuma günü bir vakit vardır ki, o vakte denk gelen samimi bir dua mutlak karşılık bulmaktadır. İnsanız binlerce dert ettiğimiz şey, ve yine binlerce arzu ettiğimiz şey var. Ve her şeyin takdiri Allah’ın elindedir. Bu sebeple Cuma gününü hayırla güzel şekilde geçirmek bizlerin hem dünyası hem ahireti için karlı bir çalışmadır.

Cuma günü evrenin yaradılışından beri hayır ve bereketin arttığı gün olacağı bellidir. Keza bu konuda daha önceki ümmetlerde Cuma gününü arayan Yahudiler Cumartesiyi, Hristiyanlarsa Pazar gününü Cuma günü olarak düşünerek ibadet etmişlerdir. Lakin Allah’u Teala bu günü Peygamberi Hz Muhammed’in ümmetine nasip etmiştir. Bizlere de bugünü Hakkıyla ve hep beraber yaşamak düşmektedir.

Cuma’nın bir diğer özelliği de insanları bir araya getiren, kardeşlik bağını güçlendiren bir gündür. Cami-Cuma-Cem(toplanma) kelimeleri aynı kökenden gelmiştir. Yani Cuma günü Camilerde olmak üzere evrende bir Müslüman toplanması ve o topluluğun da kardeşlik sebebiyle bereketinin artması da bu günün önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cuma günü yapılması gereken şeyler arasında, maddi manevi temizlik ve ibadetin çoğalması önceliğimiz halini almalıdır. Ve tabi ki dediğimiz gibi bu ibadetlerimizi, Bayramımızı beraberce yaşamamız da ciddi önem taşımaktadır.

Cuma namazı biliriz ki kılınabilmesi için en az 3 kişiye ihtiyaç vardır. Bu bile Cuma gününün amacının beraberlik, kardeşlik kökenine dayandığının göstergesidir.

Cuma gününün diğer bir rivayette de, kıyamet vaktinin günü olacağı bildirilmiştir. Bu sebeple Cuma günü uyanma günüdür ve bugünü uykuyla geçirmemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Cuma günü yapılması gerekenler gibi bir de yapılması hoş karşılanmayan şeyler vardır. Örneğin bunlardan biri de Ramazan ayı harici tutulan oruçlarımızda özellikle Cuma günü oruç tutmak yasaklanmıştır. Cuma bayram günü olduğu için o günün bereketini yaşamak için böyle bir yasak konmuş olabilir. Yahut da bizlerin bilmediği nice derinliği de var olabilir.

Cuma günü özellikle de Cuma namazı hem önemli hem de ciddi bir durumdur. Bunun için Cuma suresinde, namaza çağrıldığınız zaman işlerinizi bırakın ve o Cuma namazına gidin buyrulmuştur.

Cuma namazı kılmak için de ne kadara öncesinde Camide hazır bulunur ve ne kadar büyük bir Camiye gidersek o kadar efdal olacağı da hadislerde ortaya çıkmaktadır. Keza Eski dönemlerde rivayetlere göre, topluluklar o gün önceden hazırlanıp şehrin en büyük camisinde toplanmak için yola çıkarmış. Ve Peygamberimizin yine diğer rivayetlerine göre de, Cumaya geliş sırasına göre ecri azalmakta ya da artmaktadır. Cuma için erkenden gelen hutbeyi dinleyen ilk grup içlerinde en çok ecri alırken en son iştirak edenler ise en az sevabı almaktadır.

Cuma günü değil ama Cuma saatinde alışveriş, eğlence gibi şeyler hoş görülmemiştir. Hatta onlar bir eğlence görse seni hemen ayakta bırakır gider ayeti hadis rivayetine göre Cuma günü Peygamberimizi bırakıp giden bir grup için söylenmiştir.

Cuma günü hakkında anlatmak istediğimiz bu günün ciddi manada önemli, bereketli ve duyarlı olmamız gereken bir gün olduğudur.

Allah biz kullarına Cuma gününü gerçek bir Cuma olarak yaşayanlardan eylesin.

Cuma Günü Hakkındaki Bazı HadisLer

Evs İbnu Evs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Cum’a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ın toprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sûr’a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salâvatı çok okuyun. Zira salâvatlarınız bana arzedilir!”

Orada bulunanlar:

“Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!” dediler. Aleyhissalatu vesselam:

“Allah Teala Hazretleri, Arz’a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı! buyurdular.”

Ebu Davud, Salat 207

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Cuma gününden bahis açıp dedi ki:

“Onda bir saat vardır; Müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu.”

Buhari, Cum’a 37

 

Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş’ari radıyallahu anh’tan naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın: “Cum’adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir” dediğini işittim.” Müslim, Cum’a 16

Hz. Enes radıyallahu anh demiştir ki: “Cuma günü, (duaların kabul edileceği) ümit edilen saati, ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın.” Tirmizi, Salat 354

Abdullah b. Ömer (r.a.) Allah Resulü’nü (a.s.) şöyle derken dinlediğini nakletmiştir: “Herhangi biriniz Cuma namazına gelmek istediğinde yıkansın.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1393

Hz. Aişe validemizin (r.ah.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber zamanında (gerek) Medine’ye yakın menzillerinden ve gerekse, Medine etrafındaki köylerden Cuma namazında nöbetleşe hazır bulunurlardı. Sırtlarında yün abalar olduğu halde toz toprak içinde gelirlerdi de vücutlarına toz toprak siner, bedenlerinden ter kokusu yayılırdı. Benimde yanlarında olduğum bir sırada bunlardan birisi Hz. Peygamber’in huzuruna geldi. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “Hiç olmazsa bu gününüz (Cuma günü) için iyice yıkanıp temizlenseniz!” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1398

Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle haber vermiştir:
Hz. Peygamber (a.s.) Cuma günü ayakta hutbe okuyordu. Bu sırada Şam’dan bir kervan geldi. İnsanlar o kafileye doğru gittilerde Peygamber’in yanında sadece oniki kişi kaldı. Bunun üzerine: Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılarda seni ayakta bıraktılar…ayeti indirildi. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1428

Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle haber vermiştir:

Hz. Peygamber (a.s.) Cuma günü hutbe okurken Mescide biri girdi. Peygamber ona: “Ey filan! Sen namaz kıldın mı?” diye sordu. O da: “Hayır” dedi. Bunun üzerine: “Kalk da namaz kıl” buyurmuştur. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1444

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayetine göre:

Hz. Peygamber (a.s.) Cuma günü sabah namazının ilk rekâtında: Elif laam Miim Tenziilu…(Secde, 32) ve ikinci rekâtta ise: Hel Eta Ale’l-İnsani…(İnsan, 76) okurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1455

Cabir b. Abdullah’ın (r.a.) şöyle söylediğini

Muhammed b. Abbad haber vermiştir: Cabir b. Abdullah (r.a.), Kâbe’yi tavaf etmekte iken kendisine, Resulüllah (a.s.) Cuma günü oruç tutmaktan nehyetti mi? diye sordum. Cevaben: “Şu Beyt’in sahibine yemin olsun ki, evet nehyetti” demiştir. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1928

Sehl b. Sa’d (r.a.) şöyle anlatır:
“Biz ancak Cuma namazından sonra kaylule (gündüz uykusu) yapar ve yemek yerdik.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1422

iSLami Sohbet Sitesi

Cuma mesajları

yazan: imtihan

4 yorum

  1. Çok güzel yazı cumanız mübarek olsun

  2. Cuma gunumuz hayırlı olsun.Her zamanki gibi kapitalizm bayramımız olan Cumamızı bile alıp bize kendi dini ve bayram gunlerini dikte etii… emeğine gecenlere teş. ederiz……Uyanısa sebep olur İnsaAllah………

  3. Cuma malumunuz üzere farz kılındı.vebu güne mahsus dua laın kabul edildiği rabbim katında gizli saatin olması biz kulların bunu önemsemediğine üzülerek dikkat çekmek isterim.bir farz namaçı olan cuma namazını eden bitiminde kapıya hucum eden cemaat bilmiyormuki öğlen namazıda farz kılındı ve belki o giçlenmiş dua vaktinin o vakte isabet etmediğine kim kanaat edebilir rabbım bizleri ıslah ede iman lezzeti ile şuurlandırsın amin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir