Dini Allaha Has Kılmak

Dini Allaha Has Kılmak post thumbnail image

adalet terazisi araf suresi 29

Dini Allah’a Has Kılmak

Allah’a halis kılmayanların dinin içine şirk koşanların dinidir. İçinde şirk olan din halis olmayan dindir. İçinden şirk ayıklanan din halis dindir. Bu Kuran’da çok yerde geçiyor Yunus Suresi 22.ayeti muhlisine le hüddin ‘’Dini Allah’a has kılanlar’’ Allah’a özgüleyenler anlamında kullanılıyor. Yine Ankebut 65.ayetinde Dini Allah’a has kılanlar olarak geçer yani uydurulmuş değilde indirilmiş dine tabi olanlar. Kuran’ın indirilmiş ve uydurulmuş din ayrımından kaynaklanan bir ifadededir bu muhlısine lehuddin. Birde muhlasın var Kuran’da Saffat suresinde 5 kere art arda  40-74-128-160-169. Ayetlerde Muhlasın yani ‘’Dini Has kılmış olanlar’’yani kendileri dinin içindeki katma kutma olan şeyleri red edip dini Allah a has kılmış olanlar. Dolayısı ile muhlisin faili, muhlasın mefulu yani kendisine dini ayıklanmış olarak takdim edilenler, kendisidedini katma kutma olan şeylerden ayıklayanlar  bu da fail olarak kullanılıyor.

Yine başka ayetlerdede var. Zümer suresi 14. Ayetinde muhlisan lehüü dini bu da farklı ibare ama aynı anlam dini Allah’a has kılan.  Mümin suresi 14.ayet muhlısine lehüddin yine dini Allah’a has kılanlar . Mümin suresi 65. Ayetindede böyle. Beyyine suresi 5. Ayet Kuran’da nerde hanif gördünüz orada muvahhid aklınıza gelecek, nerede hunafe gördünüz muvahhid, nerede hanif gördünüz orada teVhid aklınıza gelecek. Dolayısı ile Kuran baştan sona muhlısine lehuddine ifadeleri ile geliyor. Nedir bu? Dini Allah’a has kılmak. Dinin içine karışmış olan şeyleri atmak. Dinin içine karışmış insani, çünkü din Allah’ındır, Allah’a aittir. Allah’a ait olan dine beşeri bir şey karıştıramazsınız. Beşer dini belirleyemez, beşer din diye bir şey uyduramaz, uydurduysa ona din denilemez. O yüzden biz başından beri diyoruz ki ; Beşerin ürettiği kültürdür, Allah’ın indirdiği dindir. Din kültürü ile dini birbirine karıştırmayın. Din kültürü din değildir, beşeridir. Din ise ilahidir. İlahi olan ile beşeri arasındaki fark Allah ile beşer farkıdır yani Allah ile insan arasında ne kadar fark var ise; din ile din kültürü arasında o kadar fark vardır. Din kültürünü çöpe atalım demiyorum ama din çuvalının içinede koymayalım diyorum.

Yazar; NefSeCihad

NefSeCihad ‘ın Diğer Yazıları:

İslam’ın içindeki Dinler

 

Dinin Amacı Nedir?

 

Kuran’da Hakiki Müslümanlar

1 thought on “Dini Allaha Has Kılmak”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar

Hatim DuasıHatim Duası

Hatim Duası BismillahirRahmanirRahim   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, (iyi) sonuç muttakilere mahsustur. Zalimlerden başkasına husumet yoktur. Salat-ü Selâm, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’in, âlinin ve ashabının