Dinin Amacı Nedir

Dinin Amacı Nedir post thumbnail image

Dinin Amacı Nedir

Dinin amacı; insanın dünya ve ahiret mutluluğunun teminidir. Bu teminin amacı; insanı Tanrıyla, kendisiyle, diğer insanlarla ve tabiatla tanışık ve barışık kılmak. Dünya yoksa ahirette yok. Mümin, Kuran’ın Mümin’i; Dünyacı olmadığı gibi ahretçide değildir. Dünya yoksa, ahirette yoktur. Onun için ‘’Yalan Dünya’’ lafı yalanların en büyüğüdür. Dünya fanidir ama yalan değildir. Zira dünya ahiretin tarlasıdır. Tarla yalan ise hasat nasıl gerçek olur. Onun dünya ve ahiret bu anlamda Kuran esasen dünyaya hitap eder. Dünyamızı tamir eder, mamur eder. Din bu amacı şu dört yolla gerçekleştirir.

Dinin Amacı Nedir

Dinin Amacı Nedir

  • İnsanı Yaratılış amacına uygun olarak potansiyelinin sınırlarına taşıyarak. Bu önemli , insanın bir potansiyeli var ve bu potansiyeli kinetize etmelidir. Yani bil guvveh olanı bir fiile geçmesi yani hareket geçirmesidir. Bunu nasıl yapabilicek; Maddenin içinde potansiyel bir enerji vardır. Bir taş alırsınız elinize o aslında enerjinin katı halidir onu harekete geçirseniz belki çok büyük bir enerji elde edeceksiniz ama onu harekete geçirmenin yolunu bilmiyorsanız o hiçbir zaman enerji olmaz hep taş olarak kalır. Onun için insanında içinde bir potansiyel var, çok büyük bir enerji var ama bu enerjiyi açığa çıkartıcak bir vizyon lazım. İşte onu din yapıyor.
  • Aktif bir akıl, irade ve vicdan inşa etti insana sorumluluk bilinci kazandırarak bu amacı gerçekleştiriyor din. Yani aktif bir akıl, irade ve vicdandan bahsediyoruz. Bunları inşa ettiği insana sorumluluk bilinci kazandırır. Sorumluluk bilinci kazanmadan insan; etrafına, eşyaya, varlığa, hayvana, bitkiye, yere, göğe, havaya, suya sorumlu davranamaz. Bu anlamda, takvanın sorumluluk bilincinin anlamını taşıdığını vurgu yapalım.
  • Değerler sistemi ile, insanı iç güdü ve tutkularının köleliğinden kurtararak yapar din bunu. İnsan esasen özgürleşmek için yaratılmış fakat aynı zamandada kendi kendinin tutsağı olacak bir yığın imtihanla donatılmış. İç güdüleri, şehveti, öfkesi, korkusu daha bir çok şey dünya sevgisi, servet sevgisi, iktidar tutkusu bunların hepsi insanın zincileri. Peki bu zincileri nasıl kırıcaz? Kuran’a göre bir özgürlük tanımı şudur; Canının istediğini yapmak değildir özgürlük, canının istediğini yapmamaktır özgürlük. Kuran’a göre özgürlük budur. Yani canının istediği halde canına dur diyebilmektir. Mesela oruç tuttuğumuzda budur. Yani orucun bizi tutması ve bizim orucu tutmamızda budur. Yani canınızın istediğine dur diyebiliyorsanız özgürsünüz.
  • Allah’a karşı haddini, eşyaya karşı değerini, insana karşı sorumluluğunu öğreterek gerçekleştirir bu amacı din. Haddini bilmediği zaman ne olur şirk oluyor. Her türlü şirk Allah’a karşı haddini bilmemenin sonucu. Diğeri insana, eşyaya karşı değerlidir. Eşya karşısında insan değerli. Kula kul olmak var, eşyaya kul olmak var dolayısı ile eşyaya kul olmak aslında kendi değerini bilmeyenlerin yapacağı bir şeydir. İnsana karşıda sorumluluğunu.İşte bu dört yolla din amacını gerçekleştirir.

Yazar: NefSe_Cihad

4 thoughts on “Dinin Amacı Nedir”

  1. imtihan hayatımızın son bulup Allah’a ulaşana kadar bizim dünyaya dalıp da Allah’ı unutan nankörlerden olmamız için, Allah bizlere İslam dinini bir Lütuf olarak seçmiştir. Biz inanlara da bu dine uymaktan başka bir yol yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar