Emanetine sadık olmanın önemi

Mearic Suresi 32 - 35 inci ayetler