Fatiha Suresinin Manası ve Önemi

Fatiha Suresinin Önemi 1. BismiAllahirRahmanirRahim 2-7. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Hesap ve Ceza Gününün Maliki Allah’a mahsustur. Allah’ım! Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Fatiha Suresinin mealini bir kez daha beraberce okumuş olduk. Her gün defalarca namazlarımızda olsun, … Okumaya devam et Fatiha Suresinin Manası ve Önemi