günahlara alışmak ve günahı yaymak

Günahı yaymanın getirdiği sıkıntılar

Büyük Günahlar ve bunların yayılışında etkili olan kişiler