Hadisler Toplanırken Siyasetin Etkisi Oldu mu

Hadisler Toplanırken Siyasetin Etkisi Oldumu
Hadisler Toplanırken Siyasetin Etkisi Oldumu

Hadislerin toplanması, yazılması, taşınması hatta Kuran’a alternatif ilan edilmesi, paralel Kuran ilan edilmesi konusu tamamen bire bir siyasetin işidir. Ebu Hureyre’yi Halife Ömer görevden azledip sopa çekip, ölümle tehdit edip; Bir daha rivayet edersen diye ölümle tehdit edip malını müsadere ettikten sonra kimlerin himayesine sığınıp,  keyif sürdüğünü izleyin sorunuzun cevabını bulursunuz ki Ebu Hureyre dininizin yarısını ondan alıyorsunuz dedikleri rivayetin nerede ise bize kadar gelen kök rivayetlerin yarısının kendisinden geldiği kimse. İlk nesillerin tüm siyasi sorunları hadislerle ölümsüzleştirilmiştir. Hatta din ve iman haline getirilmiştir. Hadislerin bize getirdiği sorunlar aslında ilk nesillerin sorunlarıydı fakat ilk nesillerin sorunları hadise dönüştürülünce, hadiste imana dönüştürülünce, vahye dönüştürülünce, vahyin bir parçası vahyi gayri metluv ilan edilince ilk nesillerin sorunları bizim dinimiz ve imanımıza dönüştü. Bunu yapan siyasettir.

Bugün yaşadığımız teolojik sorunların %99’u hadislerle, tarihsel olmaktan çıkıp evrensel, ümmetsel bir yara haline gelmiştir. Bu acıdır, ama böyledir. Emevi, Abbasi iktidarı bu işin en baş sorumlusudur. Muaviye tüm Yahudi uydurmalarını hadis adı altında İslam kültürünün içine boca eden eski haham Kabul Ahbar’ın hamisidir, patronudur ve onu maaşa bağlamıştır. Yine aynı şey Vehb bin Münebbih,  kardeşi Hemmam bin Münebbih gibi Hayri Müslim din adamları sonrada Müslüman olmuş, gayri Müslim iken sonradan Müslüman olan din adamları içindedir. Bunlarda eserler bırakmışlardır, rivayetler bırakmışlardır ve bunların rivayetlerin içinede Hristiyanlık ve Yahudilik kaçmıştır bol bol. İbni Şihab Ez Zuhri hadis yazımının onunla başladığı genelde kabul edilir. Hicri 124’te vefat etmiştir yanlış hatırlamıyorsam. Katibi olduğu Emevi halifesinin emri ile hadis yazmaya başladığı bilinmektedir. Yani bir devlet emri ile yazılmaya başlamıştır ilk hadis yazımı ve ilk hadis yazımının kendisine emredildiği kişi Emevilerin paralı katibidir, memurudur yani. Siyasetin emir kuludur yani.

 Dilin, hadislerin, tefsirin ve siyer rivayetlerinin derlenmesi projesi ki Hanif’liğin, tevhidin babası İmam Azam Ebu Hanife’nin katili; Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur’un emri ile başlamıştır. Şafi ve Ahmed bin Hambeli’n Sünni rivayet dektorinin bir devlet dini olarak dayatan Abbasi Halifesi Mütevekkil’dir ki 247 yılında vefat etmiştir. Yine Abbasi Halife’si Zahir bi Emrillah tıp ki Papa’ların, Papa’lıkta konsül toplayıp imanın şartlarını revize ettikleri, belirledikleri gibi bir konsül toplamış ve bu konsülde imanın maddelerini tespit etmiştir. Yani Zahir bi Emrillah Abbasi halifesi bir siyasi Müslümanların neye inanıp, neye inanmayacağının listesini çıkarabilmektedir, Kuran yetmemiştir, Allah yetmemiştir. Dolayısı ile Papalığın yaptığını İslam’a taşımışlardır ve tarihe akideyi zahiriye diye geçmiştir bu. Özetle bir hadis, arkasında siyasetin kirli ve kanlı elinin olup olmadı, ortaya çıkarılmadan asla masum değildir ve kullanılmamalıdır. Ancak arkasındaki siyasi el olup olmadığı belli olduktan sonra masumiyeti ispat edilebilir. Kuran’a uymayan hadis diye bizlere sunulan rivayetlerin Kuran’dan üstün tutulmasıda akılların ve iman dolu kalplerin kapanmasından kaynaklıdır. Sebebi; Kuran’ı, vahyi, Allah’ı tanımamaktır.

4 yorum

  1. Bilmediğim konu hakkında yorum yapmaktan Allaha sığınırımm..Ama su hadis sahih galiba:Benim sahabelerim gokteki yıldızlar gibidir hangisine tabi olursanız kurtulursunuz melindeki gibi…..O devri bilmeden yasamadan sadece rivayetlerden ve aktarımlardan okuduğumuzla hukum vermektende Allaha sığınırım…Ebu hereyre bildiğim kadarıyla Peygamberimizin katibiydi ;O Allahın elçisi ki eğer yanlış kişi olsa ona soylnemzmi Yaratan tarafından,bu konu bana biraz tuhaf geldi……Yanlız sahte vede uydurma hadis olmadığınıda iddaa bakamında değilimki mutlaka vardır ama 1440 sene oncekinide yargılamaktan Allah a sığınırım…….

  2. Author

    Payitahd Bey Peki bana 4 halifeden rivayetle bir hadis getirirmisiniz? 4 halife neden hadis aktarımını yasakladıda 250 yıl sonra neden çıktı ilk hadis yazımı? Her rivayeti hadis diye kabul edemeyiz.

  3. Anlatığınız konu hakkında pek bilgi sahibi değilim ama şunu hissettim. Diğer dinlerde İncil, Zebur, Tevratın tahrifi Kur’an korunduğu için Kur’an’a yapılmasını sağlayamayan oyunlar Hadis üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmış. Gerçekten şeytan size sağdan soldan yaklaşır dediği gibi oluyor bu konuda…

  4. Yazıyı yazan kimse Allah ondan razı olsun her sözü hadis kabul edildiği için bu ümmet böyle parçalandı sahih olması Kuran ile aykırı düşmezse kabul edilmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir