Haram Aylar Nelerdir

Bu yazı sitemizi takip eden bir kardeşimiz tarafından yazılmıştır, kendisi yazılarınızı paylaşabiliriz sözünden dolayı bunu yazmış emeğine sağlık dilerim. Bu konu hakkında ben NefSe_Cihad olarak’ta bir yazı paylaşıcam.

Yazar; Mustafa Yurdakul

Haram Aylar Nelerdir
Haram Aylar Nelerdir

Haram aylar meselesi cahiliyede bir gelenekti. Öteden beri haram ayları onlar Hac mevsimini savaşsız geçirmek için bir pakt olarak, bir barış olarak kullanılıyorlardı. Haram aylar işte Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Zilhicce, Hac ayı. Zilkade, Hac’cın bir önündeki ay. Muharrem, Hac’cın bir arkasındaki ay. Yani Hac’ca gelenlerin Hac yapma imkanını sağlamak için cahiliye böyle bir gelenek edinmiş. Belki muhtemeldir bu geleneğin kökeni Hz. İbrahim’e kadar gidiyor olabilir. Fakat cahiliye bunu ticaret olarak düşünüyordu. Cahiliye’nin derdi öyle ibadet vs değildi. Çünkü panayır kuruluyordu, 11 tane panayır kurulurdu 1 yıl içinde. Ama en büyük fuar Hac zamanı kurulurdu ve insanlar aslında ibadet değil ticarete gelirlerdi, ticarete gelmişken putlarınıda ziyaret ederlerdi onun için her kabile putunu Kabe’nin içine koymuştu. Yani bu bir ticari enstrüman olarak kullanılıyordu. Bir barış, bir pakt olarak görüyorlardı. Çünkü savaştan başlarını alamıyorlardı. Yani cahiliye insanı böyle kabileciliğe dayalı bir sistem, üst otorite yok. Dünyada çok ender görülen bir durum bu. Bölgede üst otorite yok. Kral yok, Sultan yok, Hükümdar yok, Melik yok, Emir yok ama her kabile kendi kendini yönetiyor. Yinede kendi içinde bir kanunu var, davranış biçimleri, kalıpları var. Yasaları var yani oturan bir taamül var. Yani başı boş değillerdi, yasalarıda çok katıydı.

Fakat kabileciliğe dayalı bir sistem gidiyor yüzyıllar boyunca. İşte çok savaş yapıyorlar kabileciliğe dayalı olduğu için, kabile asabiyeti yani tabiri caizse, tek kutsalları veya en büyük kutsalları. Bu savaşları en aza indirmek için bulunmuş bir yöntemdi bu. Kuran bunu bir emir biçiminde sunmaz. Mesela Tevbe Suresinde ve Bakara Suresi’ninde haram aylara değinilir. Fakat haram ayları bize bir kutsal olarak sunmaz Kuran. Yani geleneğin bir devamı olarak sunar ve o da ihbar biçiminde, haber biçiminde sunar. İnşa biçiminde sunar. Bize emredilen bir şey değildir. Hatta Tevbe suresinin 6. Ayetinde Müşriklerle, Allah ve Resul’ünün arasında ne sözleşmesi olabilir ki der ayet. Eğer sözleşme var ise haram ayın bir değeri vardır Kuran’a göre.  Onun için bazıları buradan yola çıkarak bu nasihtir, bu mansuhtur haram ayları nesh edilmiştir falan derler. Nesh edilmeye gerek yoktur. Burada espiri aslında eğer yeryüzünde tarihin herhangi bir döneminde bir savaş varsa, bu savaşlarda ibadet zamanları savaşı kesin mesajıdır bu. Bu bugün içinde geçerlidir yani. Yani haram ay uygulaması İslam’ın yani Kuran’ın koyduğu bir uygulama değildir.

Gayet insanıdır ve anlaşılır bir durum bu. Savaşan herkes kendi kutsallarına karşılıklı riayet etmelidir. Peki Recep ile alakası nedir? İşte Recep; O üç lü olandan ayrı bir ferttir. Onlardan ayrı olduğu için, tek kaldığı için fert denirdi. Recebe fert denir ve dördüncü olarak haram ay kabul edilmişti. Niye? Cahiliyede putperestler tarafından Recep ayı haram ayı olarak kullanılmış. Recep adı verilmeden önce bile yüzyıllarca önce bile bölge müşrikleri tarafından kutsal olarak kabul edilmiş. Dolayısı ile haram aylarla ilişikisi oradan geliyor. Peygamberimiz’den gelen hadislerde Buhari ve Müslim’in başta naklettiği, Peygamberimiz’den gelen haram ayların sayımında Recep sayılmaz. Bunun altını çizelim. Özellikle haram ayları Peygamberimiz sayarken, sahih senetli rivayetlerde Recebi anmaz, sadece diğer 3 ayı anar. Bu da biraz önceki söylediklerimizi destekliyor.

Yani Resul’ün Recep’te kurban kestiği rivayetini destekliyor. Bunun aksine rivayetlerde sahabe’den Abdullah İbni Ömer’İn böyle yaptı dendiği rivayetlerin uydurma olduğu gösterilmiş oluyor. Peygamberimiz Recebi tek başına yücelten her şeye karşı. Mesela İbni Mace’nin nakil ettiği bir rivayetinde Recep’te oruç tutmayı yasaklar rivayeti var. Dolayısı ile Recebi tek başına ele alan rivayetleri yasaklamış, Haram ayları sayarken Peygamberimiz 3 ayları saymış fakat Recebi saymamış. Onun için Recep ayının haram aylar açısından durumunuda böyle açıklamış oluyoruz.

2 yorum

  1. Emeğine sağlık kardeşim guzel bir paylasım olmus…..

  2. Hocam bu Recep ayı değilse hangi ay 4 Aydan bahsediliyor orada ama 3 ay bahsetmiş Mustafa hocamız. Sizde yazarsanız bu konu hakkında çok sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir