Hatim Duası

Hatim Duası post thumbnail image

Hatim Duası

BismillahirRahmanirRahim

 

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, (iyi) sonuç muttakilere mahsustur. Zalimlerden başkasına husumet yoktur. Salat-ü Selâm, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Ey Rabbimiz! (Okunan şu hatmi) biz- den kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, layıkıyla bilen Sensin.

Ey Mevla’mız! Tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen Sensin, Sen! Bize hidayet et, hakka ve doğru yola ulaşmaya muvaffak eyle. Kur’ân-ı Kerim’in bereketi ve Peygamber (-i ahir zaman) hürmetine (duamızı kabul eyle)!

Ey Kerim ve Rahim olan (Rabbimiz)! Günahlarımızı fazlın ve kereminle bağışla. Yâ Allah! Bizi Kur’ân’ın ziyneti ile beze, bize Kur’an’ın kerametini ikram et, bizi Kur’an’ın şerefiyle yücelt, bize Kur’ân’ın hilatini giydir. Bizi Kur’ân’ın şefaati ile cennete koy, dünyanın her belâsından ve ahiret azaplarından Kur’ân hürmetine bize afiyet ihsan eyle.

Ey esirgeyen ve merhamet eden (Rabbimiz)! Muhammed ümmetinin hepsini Rahmetine eriştir.

Ya Allah! Kur’an’ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet günün de şefaatçi ve sırat üzerinde Nur kıl. Cennete ulaşasıya kadar refikimiz; ateşten perde, hayırların tamamına delil ve önder kıl.

Ey Kerim olan Halikımız! Fazlınla (duamızı kabul buyur). Ya Allah! Bizi Kur’an’ın önderliği ile hidayete ulaştır, ateşlerden koru, Kur’an’ın fazileti ile derecelerimizi yücelt, Kur’an’ın okunması sebebiyle, kusurlarımızı örtüver.

Ey fazl-u ihsan sahibi bulunan Allah’ım! Duamızı kabul buyur! Ya Allah! Kalplerimizi pak eyle, ayıplarımızı setreyle, hastalarımıza şifa ver, borçlarımıza ödeme (kolaylığı) ihsan eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yücelt, atalarımıza Rahmet, analarımıza mağfiret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah et. Düşmanlarımızın toparlanmasına perişanlık ver. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi afetlerden, hastalıklardan ve belâlardan koru. Ayaklarımızı (doğru yolda) sabit kıl ve inkârcı topluluklara karşı bize yardım eyle. Kur’an’ı Azim’in hürmetine duamızı dileğimizi kabul eyle.

Ya Allah! Okuduğumuz hatmin sevabını ve Nurunu, Peygamber Efendimizin ruhuna, diğer enbiyanın ruhlarına eriştiriver. Allah’ın Rahmeti, Selâmı ve rızası onların tamamı üzerine ve bu zatların hanedanı, çocukları, hanımların, ashabı ve onlara tâbi olanların ruhları ile onların zürriyetlerinin hepsi üzerine olsun. Bir de babalarımızın, analarımızın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evladımızın, akrabamızın, sevdiklerimizin, sadık dostlarımızın, hocalarımızın ve üstatlarımızın hocalarının, meşâyihimizin, üzerimizde hakları bulunan kimselerin, erkek ve kadın Müminlerden hayatta olan ve vefat etmiş bulunan kimselerin ruhlarına Rahmet ve Selâmet ihsan eyle!

Ey hacetleri edâ, duaları kabul eden ve esirgeyenlerin en merhametlisi bulunan (Rabbimiz)! Bizim dileklerimizi de üzerine; Hamd, âlemlerin Rabbi olan kabul buyur. Selâm, Peygamberlerin ve Allah Teâlâ’nın kullarının üzerine olsun!  “el Fatiha”…

kaynak: Ahmed Davudoğlu – Çelik Yayınevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar