mürid ve mürşid hizmet eden mi edilen mi

Hizmet ehli olmak, Tasavvuf ve hizmet ehli olmanın faydaları, Bu milletin efendisi Ona hizmet edendir sözünü kim söyledi