İslamda Kadının Yeri ve Önemi

Kuran’ın kadına bakışını Kuran’dan öğreniriz. Kuran’da Nisa suresi diye bir sure var. Kadınlar suresi demek. Bu sure tamamı ile o dönemde ezilen, horlanan, hakları yenen kadınların hukukunu, hakkını savunmak için inmiş bir suredir. Kuran’da Mücadele isimle bir sure vardır. Mücadile olarakta geçer. Hakkını arayan kadın suresidir bu. Bir kadının hakkı yenilmiş, olayın ayrıntısına girmiyorum dileyenler Sureyi açıp okuyabilirler. Kadın hakkını arıyor hatta Allah Resulüne geliyor hakkını istiyor Allah Resulüde benden buraya kadar diyor. Yani Rabb’ine yöneliyor ve Ya Rabbi bir sen kaldın hakkımı senden istiyorum. Zınnen böyle diyor yani, hali ile böyle diyor ve işte o ayetler onun üzerine iniyor ve kocası bunu işte senin sırtın bana anamın sırtı gidibir diyerek zihhar yapıyor ve kadını muallakta bırakıyor kocalık görevlerini yapmıyor, bakmıyor , çocukları var kendisinden ama bu kadına böyle bir acı çektiriyor. İşte bunun üzerine bu ayetler iniyor.

İslamiyette Kadın
İslamiyette Kadın

Kadını Kuran’dan öğrendiğinizde kadın insan; nisa, insan kelimesi ile aynı köktendir. Kadın, insan bir erkek ile bir dişiden yarattık dediği; dişiyi temsil ediyor. Yaratılışın iki ana unsurundan biri. Kuran’da kadın siz birbirlerinizdensiniz denilen iki cinsiyetten biri. Yani beadıküm mim bead Birbirinizdensiniz. Kuran’da kadın; erkeğin kadın üzerinde ne kadar hak ve sorumlulukları varsa, kadının da erkek üzerinde’’ velehünne mislüllezi aleyhine bil mearuf’’ mearuf olarak hakkı ve sorumlulukları vardır. İki tarafında birbirleri üzerinde hak ve sorumluluğu vardır. Arkasından velir ricalü aleyinne deraceh. Ayetin konusu ile ilgilidir yani ; erkeklerin bir artı hakkı vardır o da , eskide boşadıkları, eski hanımlarına dönmek isterlerse tercih hakları. Yani öncelik hakları vardır. Bir kadın eğrer  evlenecek kocasıda kendisine dönmek istiyor, kendiside bunu kabul ediyorsa, iki adaydan çocuklarının babasına dönsün tercih hakkı vardır diyor . Kurandan öğrendiğimizde kadını hep böyle olumlu öğreniyoruz. Ama geleneğin kadınına baktığımızda maalesef hadisler oluyor, rivayetler oluyor oradakine bakıyoruz. Eğer kocanın kadın üzerindeki hakkı ; kocanın her tarafı irin ve kan ile dolsada kadın heryerini dolsada kadın o hakkı ödeyemez. Alın bunu hadis diye nakil edilen Allah Resul’üne bundan büyük iftira olmaz diye söylenen bir söz. Gelenek kadını; fitne olarak nitelendirmiştir. Bununda dini bir unsur olarak almıştır. Kadın nasıl bir fitnedir? Siz annenizi bir fitne olarak mı görüyorsunuz? Her erkeği bir kadın doğurmuştur peki fitneden mi doğmuştur bu nasıl bir yaklaşım?

İslamda Kadının Yeri ve Önemi
İslamda Kadının Yeri ve Önemi

İşte namaz kılan bir insanın içinden, önünden  3 şey geçerse namazı bozulur biride kadın bunlardan. Şuna bakar mısınız köpek ile kadını yan yana koyan bir hadis, bir rivayet bu hangi din ?( Buhari Salat 90) Kuran’ın naklettiği, anlattığı kadınla, bu rivayetlerin anlattığı kadın arasında o kadar büyük fark var ki. O yüzden gelenek maalesef kadını bir metah, bir mal olarak görmüştür. Modernitenin kadını metahlaştırması ayrı bir sorundur. Ama maalesef gelenekte mal, metah olarak görmüştür. Onun için tekrar kadın iki cenderece arasında sıkışıyor; modern kölelik ile, geleneksel kölelik. Kadını bu iki cendere arasından çekip çıkartmak için kadının şahsiyetini, kadının cinsiyetinin önüne koymak lazım. Kadını önce bir insan olarak almak lazım. Kadın sorunu olarak değil, insan sorunu olarak görmek lazım. Çünkü kadın sorunu olarak gördüğünüz her yerde aslında bir erkek sorunu vardır. Eğer kadın sorunsallaştırıyorsanız bilin ki, erkeği sorunlaştırıyorsunuz, hatta insanı sorunlaştırıyorsunuz. Onun için öncelikle insan olarak görmek lazım, insan olarak bakmak lazım zira kadınıyla, erkeğiyle insan ; insandır. Biz cinsiyetçi bakış açısından kurtulamadığımız sürece asabiyetin bir türü; cinsiyet milliyetçiliği sapıklığındanda kurtulamayacağız demektir.

1 Yorum

  1. Hasan El Benna’nın bir sözünde dediği gibi ” Toplumun yarısını kadınlar oluşturur, Diğer yarısını da Kadınlar yetiştirir.” bu sözden anlaşılacağı üzere kadının toplumdaki, dindeki yeri de önemlidir. Eşinize iyi olmak sadece onu mutlu etmeyecek, bir toplumu mutlu edecek ve o toplumun değerlerini yükseltecektir.
    Allah razı olsun bu hakikati görenlerden olduğunuz için…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir