günlük tutmak -otobiyografi yazıları yazma ve değerlendirme

Otobiyografi yazılarıyla kendini ifade etmek sorunları görmek ve çözüme yönelmekle ilgili deneme yazıları