Kuran Dışı Vahiy Varmıdır

Kuran Dışı Vahiy Varmıdır

Allah Resulüne inen vahiy Kuran’dan ibarettir. Eğer onun dışında bir vahiy olsaydı  o da Kuran’da yer alırdı. Bunun aksini iddaa etmek Allah’a, Resul’w, Kuran’a iftira olur. Elçi vahiy dışında, sözler dışında bu vahiy derse ; Şah damarının koparılacağına dair şu ayet vardır :’’Ve eğer (Peygamber) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi, onu sağ kolundan şiddetle yakalar, ve şah damarını kesip (başını) koparırdık da, sizden hiç kimse buna engel olamazdı.’’ Hakka Suresi 44-45-46-47 ayetleri. Vahiy tebliğ etmezse görevini yapmış sayılmıcağına dair Maide suresinin 67. Ayetinde. İsrarla kendisine vahyedilene uyması, başka şeye uymamasını telkin eden ayetler var. Kuran dışı vahiy var diyenlerin gösterdiği şey hadis. Hadisi gösteriyorlar. Soru şu ? Hadis kesin bilgimi, zan mı ifade mi eder? Cevap belli. Kendilerinin hadis ideolojisi mensuplarının verdikleri ittifakla cevap şu ‘’hadis zan ifade eder’’. Peki zan ifade ederse zan hakikatten ne içerir ? Zan neyi ifade eder ? Kuran buna şu şekilde net bir cevap veriyor Necm Suresi 28.ayetinde ‘’ Ama onların bu konuda hiçbir bilgisi bulunmamakta, sadece zannın peşine düşmekteler: şu da bir gerçek ki, zan asla gerçeğin yerini tutamaz.’’ Dolayısı ile din zan olmaz. Zanda din olmaz. Zan olan yerde iman olmaz, iman olan yerde zan olmaz. Zannediyorum ile iman ediyorum birbirinin zıttıdır.

Kuran Dışı Vahiy Varmıdır
Kuran Dışı Vahiy Varmıdır

Onun için hadisin sıhhatini cerh ve tadil uleması belirler. Yani teknik ismi budur cerh tadil uleması ; hadisi bize nakil eden zincir içerisinde yer alan isimlerin güvenilirliliğini sorgulayan ilim dalıyla uğraşan insanlar. Sonuç; bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme işi cerh ve tadil uleması tarafından mı tespit edilir ? Yani birileri bu vahiydir diyecek o vahiy olacak öyle mi ? Bu ne yaman çelişki? Dolayısı ile kaldı ki cerh ve tadil ulemasının üzerinde ittifak ettiği bir liste var birinin güvenilir dediğine diğeri güvenilmez, birinin deccal dediğine diğerinin güvenilir diyen bir alanla karşı karşıyayız. Nasıl olacak bu ? Subjektif kanaatlerine kalmış mı vahiy olup olmadığını tespit etmek bir sözün? Birilerinin subjektif kanaatları ile bir sözün vahiy olup olmadığı tespit edilecekse ve o da vahiy ilan edilecekse Allah’ın sözünün, Allah’ın sözü olduğunu belirlemek kullara kalmış olmuyor mu? Son söz olarak olarak hadis ve rivayet beşer kelamdır, vahiy ise ilahi kelamdır. Beşeri kelamı ilahi kelam ilan etmek insanı Allah ilan etmekle eş değerdir. Bu da şirktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir