İslam merkezi Mekke ve Kabe’nin önemi

Mekke ve Medine Kabe tavaf hac görevlerimizin önemi