Şeriattan Korkan Müslümanlar

Nedir bu şeriat de insanlar korkar olmuş? İnananı ayrı korkuyor, inanmayanı ayrı korkuyor… Kur’an’a bakacak olursak şeriat şöyle geçer:

(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Maide/48

Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma. Casiye/18

Şeriat: Kuran’ın ayetlerine, Hazreti Muhammed’in hadis ve sünnetlerine, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici; İlahi olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinin getirdiği kurallar bütünüdür. Kısacası İslam ile yönetmenin adıdır.

Her dinin kendi yönetim şekli yani şeriatı vardır. İnsanlar inandığı kurallarla yaşamlarını düzenlemeye çalışır. Yahudiler Musa(a.s)’nın getirdiği Tevrat’a dayalı şeriatı uygularken biz Müslümanlar Peygamber efendimizin(s.a.v) vahyini ulaştırdığı Kur’an’a dayanan kurallarıyla toplum düzenini sağlamak adına İslam Şeriatını uygularız.

Bir insanın inandığıyla amel etmesinden daha doğal ne olabilir. Hatta amel etmemesi asıl sorundur. Çünkü bir şeye inanıyorsak, onu doğru olarak görmüşüzdür. Doğru gördüğümüz halde tam zıttıyla amel ediyorsak bu büyük bir çelişki içermektedir. Ve bu inandığında samimiyetsizlik göstergesidir.

Şeriattan Korkan Müslümanlar
Şeriattan Korkan Müslümanlar

Müslümanlar olarak Allah’a inanıyoruz ve tek hüküm sahibi olarak da Allah’ı görüyorsak bunun uygulanması için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekir.

Ben Müslümanım ama Kur’an’la yönetilmek istemiyorum ya da ben Yahudi’yim ama Tevrat’la yönetilmek istemiyorum diyen insanlar neye inandıklarını ve hatta inanıp inanmadıklarını gözden geçirmelidir. İnanmak samimiyetle çabalamayı ve inandığını da sevmeyi gerektirir. Bizler sorulunca Elhamdülillah Müslümanız, deriz ama iş yönetimde İslam olsun deyince sanki yabancı bir çağrıda bulunuyormuş, bir zulüm yapılacakmışçasına aklımızda ne olduğunu bilmediğimiz vesveselerle kaçıyoruz.

Şeriat düzen demektir. Bir ortamda bulunulduğunda, bu bir okul, iş yeri ya da evimiz bile olsa orada düzen sağlanması için kurallar belirlenir. İşte bunlar da birer şeriattır. Yani düşünüldüğü gibi falanca ülkeye filanca kişiye benzemek değildir. Şeriat en doğru düzeni sağlama çabasıdır.

Bir Müslüman için de bunun en güzel ve sağlam yolu tabi ki Allah’ın şeriatıdır. Bu yüzden algımızı artık değiştirmeli ve şeriat deyince kaçacak yer aramaktan vazgeçmeliyiz. İnandığımız şeye düşman değil, dost olmalıyız.

Düşündüm, araştırdım ve Allah’ın şeriatını yine de uygulamak istemiyorum ve hatta şeriatı isteyenlere de karşıyım, diyorsanız size tek bir nasihatim var; Kendinizi kontrol edin, ben gerçekten Allah’a inanmayı biliyor muyum?

 iSLami Sohbet Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir