Etiket: Hasan Basri ile Basralı Şemun arasındaki ahitleşme

AhitnameAhitname

Ahitname Basra’lı  Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dı şlıdır ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle uğra şmaz, yalan söylemez, sözünde durur ve