Eğer siz Allah’a hakkı ile tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler. Tirmizi, Zühd, 33

Tirmizi Zühd 33 Eğer siz Allah’a tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklandırılırsınız hadisi