İslami Soru Cevap

Ümmetim 73 Fırkaya Ayrılacak Hadisi Sahihmi

 

İslami Soru Cevap
İslami Soru Cevap

Soru: Ümmetim 73 fırkaya ayırılıcak hadisi sahihmidir?

Cevap: Bu hadis Allah’a, Vahy’e ve Peygamber’e iftiradır. Gelecekten haber veren bu hadisle Kuran taşlanmıştır. Ahgaf Suresi’nin 9.ayetinde Allah Resul’üne Deki emriyle şunu söylemesi emredilir; ‘’Ben banada, sizede yarın ne yapılacağını bilmem.’’ Peki burada birilerine ne yapılacağını, neler olacağını haber veriyor. Allah Resul’ünün bilmem gereken dediği alana girmesi gerekiyor. Dolayısı ile bu hadisin adı Fırka-i Naciye, Kurtulmuş Fırka hadisidir. Kuran fırkalaşmayın diyecek. Vele teferregu ‘’sakın fırkalaşmayın’’ diyecek birileri Kuran’ı taşlamak için kurtulmuş fırka hadisi uyduracak nasıl ama? Olacak iş mi? Vahiy ebedi kurtuluşu kimlerin hak ettiğini açık ve net olarak söylemiştir. Bunun dışında ki her söylem Mezheb ve hizblerin rakiplerin saf dışı etmek için kullandığı tekfir taşıdır. Kendini kurtulmuş, başkalarını sapıtmış ilan etmek Yahudileşmektir. Bunu Yahudiler yapmıştır, Kuran’da red etmiştir. Buna inananın içine İsrailiyat kaçmıştır. Allah çıkartsın…

Enam 159; Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını inkâr etmek veya hükümlerin bir kısmını tanımamak suretiyle dinlerini ayrı ayrı fırkalara ayırarak parçalananlar var ya, senin onlarla hiç bir ilgin yoktur. Onların cezalandırılma işi Allah’a aittir. Sonra Allah, kendilerine, dünyada yaptıklarını ahirette haber verecektir.

2 yorum

  1. ….. Kendini kurtulmuş, başkalarını sapıtmış ilan etmek Yahudileşmektir. Bunu Yahudiler yapmıştır, Kuran’da red etmiştir. Buna inanın içine İsrailiyat kaçmıştır. Allah çıkartsın… GÜZELDİ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir