kibirli zenginin durumu

Zenginin Fakire Davranışı hakkında kıssalar

Kibir şirkin yoludur, Şirk ise kafirliğin yolu