Zikir Gerçek Anlamı Nedir

Zikir Gerçek Anlamı Nedir

Zikir nedir ? Zikir ne değildiri önce cevaplayalım. Ayin değildir, zikir hu çekmek değildir, zikir çakra ve matra değildir. Tıpkı bu dizinde olduğu gibi matra değildir. Tekrar oluşan kelimelerde sihir vehmeden, kelimelerde büyü vehmeden, kelimelerde bir takım gizli güçler vehmeden, hint dinlerinde olduğu gibi bir takım kelimeleri belli sayılarda, belli ritimlere tekrar etmenin zikirle hiçbir alakası yoktur. Zikir bir kere kelime olarak hatırlamak demektir. Yani akılla ilgilidir. İçinde akıl olmayan bir şeye zikir denmez. Oysa bugün zikir adı altında yapılan ayinlerinden içinde akıldan başka her şey var. Hurafe var, yalan dolan var, sahtekarlık var, diğer dinler var, şirk var, uğursuzluk var, var var var… Ama içinde bir tane akıl yok. Zikir aslında Kuranın bir adıdır. Kuran zikir olarak nitelendirilir Kuran’da. Hicr Suresi 9.ayetinde  İnne nehnu nezzelne zikra ve inne lehu le hafizun ‘’ Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.’’ Diyen ayette olduğu gibi. Dolayısı ile zikir önce Kuran’dır. Çünkü Kuran insana unuttuklarını, var oluşsal olarak unuttuklarını hatırlatır. Bu anlamda unuttuğu hakikatleri hatırlattığı için Kuran’ın bir ismide zikirdir.

Zikir Gerçek anlamı nedir
Zikir Gerçek anlamı nedir

Onun öncesinde insanın hatırlaması gereken hakikatlerde zikirdir. İşte bu anlamda zikir ne ayindir, ne hu çekmektir, ne belli sözleri, matraları uzak doğu dinlerinde olduğu gibi tekrarlamak ve kelimelerde güç ve sihir mehvetmektir. Zikir tamamen Kuran’dır. Kuran okuyan zikir etmiş olur. Kuran’ı anlamak için üzerinde tefekkür,tedebbür, teaggu eden zikir etmiştir. Zikir sadece bilinçli olanlarda olur o da insanlar ve cinlerin yaptıkları zikirdir. Zikir kelime olarak Allah’ı anmak demektir ve hem isteyerek Allah’ı hatırlamak demektir. İsteyerek Allah’ı hatırlamak bir bilincin ifadesidir. O yüzden zikir dağa, taşa, kuşa, böceğe nispet edilmez zikir insana ve bir şuura nispet edilir. İrade ile yapılan anmaya, övgüye zikir denir.İradeli ve iradesiz ikisi karışık olana zikir değil tesbih denilir. O yüzden zikir ve tesbihi birbirinden ayırmak gerekir. Kısaca özetlersek zikir bilinçli varlıkların yaptığı, tesbih ise bilinçli yada bilinçsiz varlıkların yaptığıdır.

 

İslamda Zikir Nasıl Olur

Tesbihat Yaparken Ne Kadar Çekmeliyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir